עורך דין || בורר || מגשר

אודות המשרד


מלאכת ייצוג בעלי הדין המיוצגים על ידי המשרד במערכת בתי המשפט השונים, נעשית על ידי עו"ד אברהם סגיב, העומד בראש המשרד. 


עורך דין אברהם סגיב עוסק במקצוע עריכת הדין, תוך התמקדות בליטיגציה (התדיינות במערכת בתי המשפט), משך תקופה של קרוב לשבע עשרה שנים, מאז נובמבר 2001.


לעורך דין אברהם סגיב, ניסיון ארוך שנים בניהול תובענות (תביעה או הגנה) שבין פרטים, בין פרטים לחברות, ובין פרטים לרשויות המקומיות או המדינה, במגוון תחומים במשפט האזרחי והמסחרי, בתחום המקרקעין, בתחום המיטלטלין, בתחום החוזים ובתחום הנזיקין.
בתחום המקרקעין, תובענות לאכיפת הסכם מכר מקרקעין, לביטול הסכם מכר מקרקעין ו/או לפיצויים, תובענות לאכיפת הסכם שכירות, ביטול הסכם שכירות, וביטול תוצאותיו, על דרך נקיטת הליך מהיר של פינוי מושכר, ופיצויים בגין הפרת הסכם שכירות וגרימת נזקים למושכר.

תובענות נוספות בתחום המקרקעין, תובענות שעניינן סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם, לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59, או 59א עד 59ג ו–59ה עד 59ח, תובענות לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"ע-1991, תובענות לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, המתנהלות בפני המפקח על המקרקעין.

תובענות בתחום החוזים שאינם במקרקעין, תובענות לאכיפת הסכם, לביטול הסכם ו/או לפיצויים,
תובענות בתחום הנזיקין, תובענות בגין נזקים הנגרמים לגופו של אדם, לרכושו של אדם, לשמו של אדם (לשון הרע), ולפרטיותו של אדם (תחום הגנת הפרטיות). 


תחום ייחודי נוסף, הנמנה על תחומי המשפט האזרחי והמסחרי, בו מחזיק עורך דין אברהם סגיב, ניסיון ארוך שנים בניהול תובענות (תביעה או הגנה) בין פרטים, ובין פרטים לחברות, הינו תחום ליקויי הבניה, המהווה 'תחום ביניים'  ונופל תחת מטריית דיני החוזים דיני הנזיקין ודיני עשיית עושר ולא במשפט כאחד,
ומצריך ידע וניסיון ממשי ייחודיים.


נסיון ייחודי / תיקים תקשורתיים:
במהלך השנים 2013 - 2014 עבד עורך דין אברהם סגיב כיועץ המשפטי של חברת רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ. במסגרת תפקידו זה ייעץ, טיפל, ומנע התדרדרות אירועים לכדי תובענות במערכת בתי המשפט השונים, ובמקרה הצורך הופקד על הגנת החברות מפני תובענות שהוגשו לבתי המשפט השונים בתחום החוזים (אכיפת ו/או ביטול ו/או פיצויים), בתחום הנזיקין, בתחום העבודה (עובדים זרים), ובתחום ליקויי הבניה. במסגרת תפקידו עורך דין אברהם סגיב אף טיפל מול הרשויות המקומיות השונות בתחומן בנתה החברה, סוגיות של אכיפת חוקי העזר השונים שבמסגרתן, ועת נדרש הדבר התנהל מול אותן רשויות מקומיות אף בבתי המשפט לעניינים מקומיים. 


לעורך דין אברהם סגיב, אף ניסיון ארוך שנים בייצוג נאשמים, ניהול פרשת הגנה, במגוון תחומים במשפט הפלילי, תוך התמקדות בעבירות מסוג הצווארון הלבן, בתחום התכנון והבניה, ובתחום העניינים המקומיים (חוקי עזר מקומיים).

ניסיון ייחודי /  תיקים תקשורתיים:

עורך דין אברהם סגיב עמד בראש הצוות שייצג את ח"כ שלמה בניזרי בת.פ. 2062/06 מ"י נגד שלמה בניזרי ואח, ואשר התנהל בביהמ"ש המחוזי בירושלים בפני כב. השופט יעקב צבן, 


עורך דין אברהם סגיב עמד אף בראש הצוות שייצג את ח"כ שלמה בניזרי ב
בש"פ 5881/06 שלמה בניזרי נגד מ"י, אשר התנהל בביהמ"ש העליון בפני כב. השופטים א.א. לוי, ס. גובראן, ודבורה ברלינר, הליך במסגרתו נקבעה ע"י ביהמ"ש העליון הלכה מנחה ומחייבת, המהווה אבן דרך לכל מערכת בתי המשפט הפליליים במדינת ישראל, לעניין זכותו של נאשם לקבלת העתק המרשם הפלילי ביחס לעדים המעידים כנגדו, 

עורך דין אברהם סגיב עמד בראש הצוות שייצג את ח"כ שלמה בניזרי ב
בג"צ 9267/06 ח"כ הרב שלמה בניזרי נגד מ"י ואחרים, אשר התנהל בביהמ"ש העליון בפני כב. השופטים מ. נאור, א. חיות, ד. חשין, 

עורך דין אברהם סגיב עמד בראש הצוות שייצג את ח"כ שלמה בניזרי ב
בג"צ 9269/06 א. שלמה בניזרי נגד מ"י ואחאשר התנהל בביהמ"ש העליון בפני כב. השופטים א. פרוקצ'יה, ע. ארבל, וס. גובראן.


לעורך דין אברהם סגיב, אף ניסיון ארוך שנים בניהול תובענות (תביעה או הגנה) בתחום המשפחה, בין פרטים או עזבונם לבין בן / בני משפחתם או עזבונם, ואשר עילתן כל סכסוך בתוך המשפחה. 

תובענות אלה כוללות, גם, אך אלא רק, סכסוכים מתחום המעמד האישי (הכוללים את ענייני נישואין וגירושין, 
מזונות אישה ו/או ילדים, מדור, אבהות או אמהות, משמורת, חינוך, ביקור, הבטחת קשר בין קטין להורהו, יציאת קטין מן הארץ, ותובענות בענין החזרתו של קטין חטוף),

תובענות אלה כוללות, גם, אך לא רק, תובענות לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א-1991, חוק גיל הנישואין, תש"י-1950, חוק השמות, תשט"ו-1956, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, 

חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963,

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 ח

וק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשכ"ט-1969

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, 

חוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981, 

חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991, 

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור ההסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996, 

חוק תרומת ביציות, התש"ע-2010, ועוד.

לעורך דין אברהם סגיב, ניסיון ארוך שנים בניהול הגנה בבית המשפט לענייני משפחה, ובבית המשפט לנוער, במסגרת הליכים המוגשים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התשכ"ט  - 1969.

ניסיון ייחודי / תיקים תקשורתיים:

לעורך דין אברהם סגיב ניסיון ממשי ארוך שנים בהחזרת ילדים שהוצאו ממשפחתם עפ"י חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך - 1960, אך מאחר ועניינים אלה מתנהלים בביהמ"ש לעניני משפחה ו/או ביהמ"ש לנוער, בדלתיים סגורות, אין ביכולתנו לפרטם.

במהלך השנים 
2004 - 2005 שימש עורך דין אברהם סגיב, חבר בועדת ילדים ונוער בוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין, וראש צוות קישור ועדת ילדים ונוער, לכנסת ישראל, ביושבה כועדת חקיקה בתחום


לעורך דין אברהם סגיב אף ניסיון ארוך שנים בניהול תובענות (תביעה או הגנה) שבין עובדים ומעבידים (בין פרטים, בין חברות), במגוון תחומים שבמשפט העבודה,  


ניסיון ייחודי / תיקים תקשורתיים:
עורך דין אברהם סגיב עמד בראש הצוות שניהל את הגנתו של ח"כ שלמה בניזרי מפני תביעת השווא שהוגשה כנגדו ע"י גב. רודרסקה רוזיטה סטפנובה לבית הדין האזורי לעבודה בירושליים ב
ע.ב. 2100/04  Rudarska Rosita Stefanova נגד הרב שלמה בניזרי ואח., אשר התנהל בפני כב. השופטת יפה שטיין, בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים (ב"כ הח"כ הרב שלמה בניזרי ויפה בניזרי), 

עת התביעה שהגישה גב. רודרסקה רודרישה סטפנובה לבית הדיןן האזורי לעבודה בירושלים, נדחתה, וזו הגישה לבית הדין הארצי לעבודה ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, עמד עו"ד אברהם סגיב בראש הצוות שניהל את הגנתו של ח"כ שלמה בניזרי מפני הערעור 
עע 000222/05, עע 000222.1/05, עאח 000087/05, עאח 000088/05 Rudarska Rosita Stefanova נגד הרב שלמה בניזרי ואח. הערעור התנהל בפני כב. השופטים עמירם רבינוביץ', ורדה וירט ליבנה, רמי כהן, נציג עובדים מר אליהן בן גרא, ונציג מעבידים מר ישראל בן יהודה, בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים;


לעורך דין אברהם סגיב אף ניסיון ארוך שנים בייצוג פרטים ו/או חברות מול רשויות המדינה, רשויות מקומיות, ולגופים ו/או אנשים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דיןבהגשת עתירות מנהליות נגד החלטות של רשות או גוף שניתנו בעניינים המנויים בתוספת הראשונה לחוק בתי המשפט לענינים מנהליים, תש"ס - 2000 (להלן 'החוק'), ערעורים מנהליים בעניינים המנויים בתוספת השניה לחוק, ותובענות מנהליות בעניינים המנויים בתוספת השלישית לחוק. 


לעורך דין אברהם סגיב אף ניסיון ארוך שנים בייצוג פרטים וחברות בהליכים לפי חוק התכנון והבניה, בפני ועדות מקומיות, ועדות מחוזיות, המועצה הארצית, ובהגשת עתירות מנהליות ו/או ערעורים מנהליים כנגד החלטות שניתנו על ידי גופים אלה, ואחרים, למערכת בתי המשפט לענינים מנהליים.


ניסיון ייחודי / תיקים תקשורתיים:
עורך דין אברהם סגיב עמד בראש הצוות שייצג את עמותת נאות ראש העין ואמיר לירן ב
עת"מ 1414/02 עמותת נאות ראש העין ואח. נגד המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואח, אשר התנהל בפני כב. השופטת דרורה פלפל בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (ב"כ עמותת ראש העין),

עורך דין אברהם סגיב עמד אף בראש הצוות שניהל את הגנתם של עמותת ראש העין ואמיר לירן, עת מאוחר יותר לאחר שהעתירה שהגישה העמותה התקבלה על ידי ביהמ"ש המחוזי בתל אביב, והמועצה הארצית לתכנון ולבניה ורשויות התכנון האחרות הגישו ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי לביהמ"ש העליון, בעע"מ 4446/02 החברה הכלכלית לראש העין ואח. נגד אמיר לירן ואח., אשר התנהל בפני כב. הנשיא א. ברק, ובפני כב. השופטים י. טירקל, וא.א. לוי, בבית המשפט העליון בירושלים, כמו גם בעע"מ 1386/04; 1455/04 המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואח. נגד עמותת נאות ראש העין ואח., אשר התנהל בפני כב. הנשיאה ד. ביניש, ובפני כב. השופטים א. פרוקצ'ה וס. גובראן, בבית המשפט העליון בירושלים, 


עורך דין אברהם סגיב עמד בראש הצוות שייצג את סיעת הליכוד בהגשת ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, על דרך ניהול הליך הבחירות שהתקיים ע"י עיריית בני ברק בשנת 2003, עת"מ 2076/03 סיעת הליכוד בעיריית בני ברק ואח, נגד יעקב עמית, פקיד הבחירות למועצת עיריית בני ברק ואח., אשר התנהל בפני כב. השופטת שרה דותן בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו (ב"כ סיעת הליכוד), ומאוחר יותר בבר"מ 471/04 סיעת הליכוד בעיריית בני ברק ואח. נגד יעקב עמית, פקיד הבחירות למועצת עיריית בני ברק ואח., אשר התנהל בפני כב. השופטים מ. חשין, א. גרוניס, ס. גובראן, בבית המשפט העליון בירושלים; 


לעורך דין אברהם סגיב אף ניסיון ארוך שנים בתחום ההוצל"פ, בין פרטים, ובין פרטים לחברות.

ניסיון ייחודי / תיקים תקשורתיים:
במהלך שנת 2011 שימש עורך דין אברהם סגיב, אחד מראשוני חוקרי ההוצאה לפועל, שמונו במסגרת ומכוח סעיף 68א לחוק ההוצאה לפועל. 


לעורך דין אברהם סגיב אף ניסיון ארוך שנים בתחום האתיקה המקצועית של עורכי דין.

ניסיון ייחודי / תיקים תקשורתיים:
ב
מהלך השנים 2011-2016 שימש עורך דין אברהם סגיב, ב"כ הקובל של ועדת האתיקה של ועד מחוז תל אביב והמרכז, וניהל בתוקף תפקידו זה בשם ועדת האתיקה קובלנות כנגד עורכי דין שלגישתה של ועדת האתיקה של מחוז תל אביב והמרכז, הפרו את חוק לשכת עורכי הדין, וכללי לשכת עורכי הדין שחוקקו מכוחו


טואול בניית אתרי אינטרנט